Linkovi
 

U ovoj sekciji objavljujemo podatke o organizacijama i institucijama koje sarađuju sa projektom Potraga. Za sadržaj podataka odgovara sama organizacija

Srbija

ASTRA

ASTRA je nevladina organizacija posvećena borbi protiv svih oblika trgovine ljudima, a naročito ženama i decom. Cilj ASTRE je da se kroz prevenciju, direktnu pomoć žrtvama, senzibilisanje važnih institucija, ali i šire javnosti, iskoreni ovaj specifični vid nasilja. ASTRA radi kroz četiri programa: program prevencije i edukacije, SOS telefon i direktna pomoć žrtvama, program umrežavanja i program istraživanja i izveštavanja.

Putem ASTRA SOS telefona, građani i građanke, između ostalog, mogu proveriti koliko su sigurne poslovne ponude koje dobijaju za rad u zemlji ili inostranstvu. Osim toga, ASTRA SOS telefon je instrument u identifikaciji žrtava i pružanju pomoći u procesu oporavka i reintegracije nakon izlaska iz lanca trgovine ljudima.

ASTRA SOS telefon 011 33 47 817
www.astra.org.rs
astrasos@sezampro.yu
 

CRVENI KRST SRBIJE

U okviru Crvenog krsta Srbije funkcioniše Služba traženja, kojoj je poveren mandat da se bavi traženjem nestalih lica, čiji je nestanak uzrokovan ratom.
Služba traženja sve poslove obavlja u skladu sa osnovnim principima Crvenog krsta i Crvenog polumeseca: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Svako lice, bez obzira na versku, rasnu i političku opredeljenost, može pokrenuti zahtev za traženje drugog lica, ukoliko je razlog traženja isključivo emotivne prirode.

Služba traženja je organizovana tako da je dstupna svakom građaninu Srbije u mestu gde živi ili se privremeno nalazi.

CRVENI KRST SRBIJE telefon 011 30 32 125
www.redcross.org.yu
gordana@redcross.org.yu
 

KOMISIJA ZA NESTALA LICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije obrazovana je 8. juna 2006. godine sa mandatom da se bavi rešavanjem problema nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ i AP Kosovo i Metohija.

Radi relizacije aktivnosti koje joj je poverila Vlada Komisija prati, proučava i utvrđuje predloge za rešavanje problematike nestalih lica, izvršava obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora i sporazuma koji se odnose na rešavanje pitanja nestalih lica, koordinira rad nadležnih organa i organizacija u postupku traženja nestalih lica i sarađuje sa porodicama i udruženjima nestalih lica.

KOMISIJA ZA NESTALA LICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE telefon
011 311 75 54 i 011 21 32 627
Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Beograd
Web sajt Komisije je u rekonstrukciji. Kad rekonstrukcija bude dovršena na ovom mestu objavit ćemo link na sajt.
 

SAVETOVALIŠTE PROTIV NASILJA U PORODICI

Savetovalište protiv nasilja u porodici je nevladina, neprofitna organizacija koja radi od 08.06.1996. godine a osnovano je sa ciljem da pomogne ženama koje su suočene sa nasiljem i podržava njihovu potrebu da nadju način izlaska iz te situacije.

U okviru Savetovališta od 01.11.2000. godine osnovana je prva Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja. Do sada su otvorene tri Sigurne kuće. Cilj osnivanja je pružanje adekvatne pomoći u situaciji akutnog nasilja, njihovo zbrinjavanje i intervencija a ženama se obezbedjuje psihosocijalna podrška, pomoć advokata, siguran boravak.

Savetovalište protiv nasilja u porodici je 2001. godine postalo član Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima, te je 01.02.2002. godine pri Savetovalištu otvoreno Sklonište za žrtve trgovine ljudima koje je jedino sklonište te vrste u Srbiji.

SAVETOVALIŠTE PROTIV NASILJA U PORODICI telefon 0800 011 011
www.savetovalisteprotivnasilja.org
skloniste@savetovalisteprotivnasilja.org
 

STALNI FORUM O NESTALIM LICIMA - STANDING FORUM ON INVOLTUNARY DISAPPEARANCES

Stalni forum o nestalim licima je samostalno, dobrovoljno i neprofitabilno udruženje sa sedištem u Beogradu. Forum je osnovan 2007. godine kao nezavisna organizacija, koja stručnim radom i aktivnostima svojih članova doprinosi sveobuhvatnom sagledavanju, proučavanju i objašnjenju prisilnih nestanaka, pojave nestalih lica i prekinutih porodičnih veza.

Forum ne obrađuje pojedinačne nestanke, nego posmatra fenomen nestalih lica generalno.

Stalni forum o nestalim licima pokušava da sagleda ovaj fenomen iz perspektive porodica nestalih lica i njihovih specifičnih potreba.

STALNI FORUM O NESTALIM LICIMA telefon 011/277-9122, 065/965-0328
Dragoslava Srejovića 105/II, Beograd
ivanalazarevic@nadlanu.com

Bosna i Hercegovina

BIRN (Balkan Investgative Reporting Network) U BOSNI I HERCEGOVINI

BIRN - Justice Report, sa sedištem u Sarajevu, je jedina agencija koja izveštava o svemu što se dešava pred Odjelom za ratne zločine pri Sudu BiH. Pored izveštaja sa suđenja pred Odjelom, radi i analize, te prati i izveštava o promenama u pravosudnom sistemu i alternativnim mehanizmima za utvrđivanje istine o proteklim dešavanjima u BiH. BIRN - Justice Report jednom sedmično emituje magazin koje sadrži sve tekstove objavljene u toku sedmice, a koji se šalje putem emaila evidentiranim pretplatnicima.

BIRN BiH je dio Balkanske istraživačke regionalne mreže, organizacije koja deluje u šest zemalja jugoistočne Evrope (www.birn.eu.com), sa zajedničkim ciljem promoviranja aktivnog učešća medija u celom regionu, publikujući iscrpna i sveobuhvatna istraživanja i analize o političkim dešavanjima, ekonomskim pitanjima i društvenim temama.

Svi izvještaji se publikuju dvojezično (engleski i jezici naših naroda) na web stranici www.bim.ba i dostupni su, besplatno, svima zainteresovanima.

BIRN (Balkan Investgative Reporting Network) U BOSNI I HERCEGOVINI
www.bim.ba

Međunarodna komisija za nestale osobe (Internationl Commision on Missing Persons / ICMP) sa centralom u Sarajevu

Ako je porodica nestalu osobu prijavila ICMP-u, pomoću Upita o nestalim osobama može doći do informacija o statusu slučaja. ICMP-ov Upit o nestalim osobama je interaktivan. porodicama omogućuje dobijanje i pružanje informacija. Ovlaštenim forenzičkim stručnjacima, koji su uzorke žrtava dostavili ICMP-u na analizu DNK, Upit o uzorcima posmrtnih ostataka omogućuje praćenje slučaja. Upit o mjestu ekshumacije omogućava korisnicima da pretražuju osnovne informacije o statusu DNK testiranja za određene grobnice

Crna Gora

SLUŽBA TRAŽENJA CRVENOG KRSTA CRNE GORE

Pruža pomoć pri uspostavljanju porodičnih veza članovima porodica koji su razdvojeni usled:
Oružanog sukoba: bilo koje vrste u bilo kojem dijelu svijeta
Prirodnih ili ljudskim faktorom izazvanih katastrofa: poplava, zemljotresa, cunamija, tornada...u bilo kom dijelu svijeta
Migracije stanovništva usled ratnih dešavanja, prirodnih katastrofa, socijalno-ekonomskih ili političkih promjena u bilo kom dijelu svijeta i u drugim situacijama neželjenog gubitka kontakta koji zahtijeva humanitarno angažovanje.

Usluge koje pruža Služba traženja razdvojenim članovima porodica:
• prenosi porodične poruke
• pokreće zahtjeve za traženje osoba čija sudbina nije poznata
• izdaje potvrde o pokrenutom zahtjevu za traženje
Takođe, Služba traženja izdaje potvrde o vremenu provedenom u zarobljeništvu ili internaciji tokom Drugog svjetskog rata.

Informacije koje dostavljate Službi traženja se smatraju povjerljivim i koriste se isključivo u cilju pronalaženja vaših rođaka. Vaši lični podaci neće biti prosleđeni nikome van mreže za uspostavljanje porodičnih veza bez vašeg pristanka.Crveni krst Crne Gore ne može da vam garantuje pozitivan ishod traženja, ali će učiniti sve što je u njegovoj moći da vam pomogne.

SLUŽBA TRAŽENJA CRVENOG KRSTA CRNE GORE
+382 81 241 819
www.ckcg.cg.yu
socijalna.djelatnost@ckcg.cg.yu


Uskoro i ostali linkovi.

POTRAGA © | kontakt@potraga.tv | Potraga.TV, Beograd, Srbija | Impressum